Regulament concurs Ziua Indragostitilor Paris

Regulament concurs Ziua Indragostitilor Paris

1. Organizarea concursului

1.1 Campania promoţională este organizată de SC Online Business Development SRL, proprietar al brandului FlorideLux.ro ,  cu sediul social în Bucureşti, Str. Baba Novac Nr.1, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/6124/2011, CIF RO 28508980, denumita in continuare "organizator".

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicare pe siteul www.floridelux.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant.

1.3. Campania se desfăşoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament pe parcursul Concursului, dar nu înainte de a anunţa modificarea pe website-ul www.floridelux.ro. Campania se desfasoara pentru toti clientii grupului FlorideLux, ce au efectuat minim 1 comanda si plata integrala pentru aceasta in perioada 12 ianuarie 2015 - 14 februarie 2015, cu livrare pe data de 14 februarie 2015.

2. Aria de desfăşurare a Concursului

2.1. Prezentul Concurs se desfăşoară pe teritoriul României.

3. Durata Concursului

3.1. Perioada de desfăşurare a Concursului este 12 ianuarie - 14 februarie 2015. Castigatorul va fi ales si desemnat prin tragere la sorti pana la data de 16 februarie 2015. Acesta va fi publicat pe website-ul www.floridelux.ro pana cel tarziu pe data de 20 februarie 2015.

3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace de publicitate si comunicare in masa. Participantii la prezentul concurs nu vor putea solicita nici o despagubire de nici un fel in urma intreruperii concursului iar organizatorul nu se face responsabil de nici un prejudiciu ce poate fi adus participantilor la concurs pana la momentul intreruperii acestuia.

4. Dreptul de participare

4.1. Campania se adresează persoanelor fizice, cu vârsta de peste 18 ani, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în cele ce urmează "Participanţi"). In concurs nu pot participa persoane juridice.

4.2. Nu vor putea participa la acest Concurs angajaţii Organizatorului, ai partenerilor Organizatorului, precum şi soţii şi rudele de gradul I ale acestora.

4.3. Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

4.4 Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

  • ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform articolelor 7, 8 si urmatoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954);
  • ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere, pasaport);
  • ca in eventualitatea obtinerii oricarui castig, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect ) ulterioare sau simultane cu acordarea castigului;
  • ca va face toate demersurile necesare astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;

4.5 Participarea la concursul “Ziua Indragostitilor 2015 la Paris” implica acceptarea ca numele castigatorului sa poata fi facut public si folosit in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea ta, precum participant. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

5. Mecanismul Concursului 

5.1. Participarea la Concurs se va face în mod voluntar prin efectuarea de cumparaturi in valoare de minim 29 de lei fie pe website-ul www.floridelux.ro, fie in magazinele offline FlorideLux.ro, in perioada 12 ianuarie-14 februarie 2015 cu livrare in data de 14 februarie 2015.

5.2. Participantul va efectua cumparaturile si plata integrala si va fi inscris automat in concurs (prin datele inscrise pe website in cazul cumparaturilor online si pe baza bonului fiscal si a datelor personale furnizate personalului FlorideLux, in cazul magazinelor offline).

5.3. Participantul intelege si consimte faptul ca orice achizitie de peste 29 RON din magazinele offline FlorideLux (in perioada 12 ianuarie-14 februarie 2015 cu livrare in data de 14 februarie 2015) valideaza participarea sa la concurs doar in cazul in care acesta completeaza in magazin mini-formularul de participare in care completeaza datele sale personale si numarul de bon. Participantul intelege si consimte ca orice achizite (in perioada 12 ianuarie-14 februarie 2015 cu livrare in data de 14 februarie 2015) pe website-ul www.floridelux.ro de peste 29 RON il inscrie automat cu datele personale inscrise in zona de facturare (in cazul in care participantul noteaza in zona respectiva alte date decat cele personale, participanetl si castigatorul este considerata persoana ale caror date sunt inscrise in zona respectiva si validate de catre cel care a plasat comanda).

5.4 Fiecare achizitie online reprezinta o sansa unica pentru tragerea la sorti.Mai multe achizitii in conditiile prezentului regulament reprezinta mai multe sanse pentru participant. Fiecare mini-formular de participare completat in magazinele fizice este considerat o sansa unica pentru tragerea la sorti a premiului descris la art.6. Un bon fiscal poate fi folosit doar o singura data pentru completarea unui miniformular iar folosirea lui de mai multe ori conduce la invalidarea participarii.

6. Premiile si acordarea premiilor

6.1. Participantii vor fi premiati, dupa cum urmeaza:

‐ Premiul I – city break 2 persoane la Paris, cu transportul cu avionulsi cazarea la un hotel de lux(4 sau 5) stele asigurate. Prin City break se intelege cazare 3 nopti si 4 zile hoteliere (de joi pana duminica), transport cu avionul dus-intors Bucuresti-Paris-Bucuresti.

Nu sunt alte premii acordate in acest concurs.

6.2. Castigatorul va trebui ca, in termen de maxim 2 saptamani de la primirea instiintarii oficiale de castig din partea Organizatorului (instiintare privata, semnata si stampilata), sa transmita pe emailul indicat in copie dupa buletinul sau si a persoanei cu care va calatori la Paris, alaturi de confirmarea ca doreste acest premiu. Datele exactede calatorie si de cazare vor fi stabilite ulterior, impreuna cu castigatorul premiului. Castigatorul va putea alege orice grup de zile joi-duminica din perioada 01.06.2015-01.10.2015.

6.3. Nu participa in acest concurs comenzile si platile efectuate in afara datelor de 12 ianuarie - 14 februarie 2015 si care au o livrare diferita de data de 14 februarie 2015. Nu participa la concurs comenzile care nu au fost si achitate complet in perioada 12 ianuarie - 14 februarie 2015.

6.4 Castigatorii vor semna un proces‐verbal de predare‐primire a castigului. Acestia trebuie sa prezinte o copie dupa un act de identitate valabil. Persoanele care obtin castigul nu pot transfera castigul catre o alta personala, nu pot solicita contravaloarea castigurilor in bani, sau in alte obiecte care au o valoare echivalenta cu valoarea castigului, si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor castigului.

6.5.Valoarea premiului este de maxim 1100 EURO.

7. Prevederi finale

7.1. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

7.2. Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata celorlalte cheltuieli relative la castigul obtinut, acestea cazand exclusiv in sarcina castigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste desfasurarea mecanismului de concurs si acordarea castigului.

Prin inscrierea fiecarui participant organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei de Facebook a respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei de Facebook si a imaginii sale, in orice conditii, fara alte consideratii sau plati.

Regulamentul concursului se afiseaza la intrarea in florariile FlorideLux Bucuresti, Brasov, Cluj, Arad, Iasi si pe website-ul www.floridelux.ro.

8. Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

Organizatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor cu respectarea confidentialitatii acestora si în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

(1) Informarea persoanei vizate

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;

d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea într‐o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr‐o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr‐un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

c) notificarea catre tertii carora le‐au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau

b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr‐un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i‐au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(4) Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

(5) Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într‐un asemenea scop.

În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr‐un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i‐au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).

Respectându‐se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a‐si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes  legitim;

b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le‐au fost încalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.